Privacy

Peacock Garden Supports

Winkelwagen

Items
0
Totaalbedrag
€ 0,00
Afrekenen

Winkel

PRIVACY VERKLARING PEACOCK GARDEN SUPPORTS B.V.

Inleiding

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Peacock Garden Supports en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Peacock Garden Supports op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Peacock Garden Supports adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Peacock Garden Supports

Peacock Garden Supports is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Peacock Garden Supports.

Peacock Garden Supports is bekend onder KvK nummer 17072460. Peacock Garden Supports is gevestigd en kantoorhoudend in 5688 DP Oirschot aan de Industrieweg 22 in Nederland, en bereikbaar via het e-mailadres peacock@peacock.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Peacock Garden Supports kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 • Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons of wanneer u een bestelling in onze webshop doet.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website en webshop verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Peacock Garden Supports kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website of door het sturen van een e-mail aan ons verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens, waaronder door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, informatie over u huis, tuin en huisdieren, persoonlijke voorkeuren, social media account(s) en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens slaan wij niet op als u een online betaling doet via een derde partij zoals iDeal. Indien u deze gegevens zelf op een andere wijze verstrekt aan ons, bijvoorbeeld schriftelijk of per e-mail, dan kan het zijn dat wij deze wel opslaan.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website en webshop.
 • Gegevens die u indient als u bij ons solliciteert, zoals uw CV, motivatie en gerelateerde informatie.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Als u zich aanmeldt voor deze website of iets bestelt in de webshop, wordt u gevraagd naam, adres-, bank- en betaalgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen en factureren van onze diensten;
 • afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;
 • informeren over producten en diensten van onszelf en van andere, op basis van uw persoonlijke voorkeuren geselecteerde ondernemingen; als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dat aangeven op uw persoonlijke-instellingenpagina of kunt u contact opnemen met onze klantenadministratie (peacock@peacock.nl)
 • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Slechts in de volgende gevallen zullen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken:

 • Ten behoeve van het uitbesteden van onze dienstverlening, waaronder het opnemen van contact met u;
 • Ter incasso van openstaande vorderingen;
 • Ten behoeve van het onderzoek naar uw kredietwaardigheid en betalingsgedrag;
 • Indien wij anders in overtreding zouden zijn van onze wettelijke verplichtingen.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens, zoals eventueel verstrekte creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Peacock Garden Supports bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Onder het beëindigen van een overeenkomst wordt in dit geval verstaan het annuleren van een klantenkaart of afmelden van een nieuwsbrief. Indien u uw gegevens volledig wilt laten verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen (zie onder).

Welke rechten hebt u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Peacock Garden Supports over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres peacock@peacock.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Peacock Garden Supports, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Peacock Garden Supports of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Peacock Garden Supports neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact met ons worden opgenomen via peacock@peacock.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kun u per e-mail contact met ons opnemen via peacock@peacock.nl.

Vragen privacy statement

Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring, u uw gegevens wilt wijzigen, inzien of laten verwijderen kunt u een e-mail sturen naar peacock@peacock.nl. Wij nemen binnen twee weken contact met u op.